Chọn Sofa hợp tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Giáp Thân sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Nhâm Thân 1992 mệnh Kim: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mệnh Kim hợp bàn ghế Sofa màu vàng sẫm, nâu đất hoặc sofa màu xám, trắng, ghi. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Nhâm Thân sinh năm […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Canh Thân 1980 mệnh Mộc: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 mệnh Mộc hợp bàn ghế Sofa màu đen, xanh nước biển, xanh dương hoặc sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Mậu Thân 1968 mệnh Thổ: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh Thổ hợp bàn ghế Sofa màu đỏ, cam, hồng, tím hoặc sofa vàng sẫm, nâu đất. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Mậu Thân sinh năm […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Bính Thân 1956 mệnh Hỏa: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 mệnh Hỏa hợp bàn ghế Sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối hoặc sofa đỏ, cam, hồng, tím. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Bính Thân […]

Xem thêm

Người tuổi Dậu hợp màu Sofa gì, hướng kê nào đẹp

Người tuổi Dậu (Gà) thì nên chọn mua ghế Sofa màu gì, hướng kê nào hợp phong thủy mang lại tốt lành. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cụ thể cho quý khách. Dựa trên những kiến thức bổ ích của khoa học phong thủy, không phải là mê tín. Người tuổi Dậu gồm 5 loại là Ất Dậu sinh năm 2005, Quý Dậu sinh năm 1993, Tân Dậu […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Ất Dậu 2005 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Ất Dậu sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Quý Dậu 1993 mệnh Kim: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 mệnh Kim hợp bàn ghế Sofa màu vàng sẫm, nâu đất hoặc sofa màu xám, trắng, ghi. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Quý Dậu sinh năm […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Tân Dậu 1981 mệnh Mộc: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 mệnh Mộc hợp bàn ghế Sofa màu đen, xanh nước biển, xanh dương hoặc sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh Thổ hợp bàn ghế Sofa màu đỏ, cam, hồng, tím hoặc sofa vàng sẫm, nâu đất. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Kỷ Dậu sinh năm […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Hỏa: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh Hỏa hợp bàn ghế Sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối hoặc sofa đỏ, cam, hồng, tím. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Đinh Dậu […]

Xem thêm

Mua Sofa hợp tuổi Mùi, chọn màu sắc, hướng kê đẹp

Người tuổi Mùi (Dê) thì nên chọn mua ghế Sofa màu gì, hướng kê nào hợp phong thủy mang lại tốt lành. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cụ thể cho quý khách. Dựa trên những kiến thức bổ ích của khoa học phong thủy, không phải là mê tín. Người tuổi Mùi gồm 5 loại là Quý Mùi sinh năm 2003, Tân Mùi sinh năm 1991, Kỷ Mùi […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Quý Mùi 2003 mệnh Mộc: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 mệnh Mộc hợp bàn ghế Sofa màu đen, xanh nước biển, xanh dương hoặc sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Thổ: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh Thổ hợp bàn ghế Sofa màu đỏ, cam, hồng, tím hoặc sofa vàng sẫm, nâu đất. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Tân Mùi sinh năm […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 mệnh Hỏa hợp bàn ghế Sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối hoặc sofa đỏ, cam, hồng, tím. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Kỷ Mùi […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Đinh Mùi sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Ất Mùi 1955 mệnh Kim: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 mệnh Kim hợp bàn ghế Sofa màu vàng sẫm, nâu đất hoặc sofa màu xám, trắng, ghi. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Ất Mùi sinh năm […]

Xem thêm

Người tuổi Ngọ chọn Sofa màu gì đẹp và hợp phong thủy

Người tuổi Ngọ (Ngựa) thì nên chọn mua ghế Sofa màu gì, hướng kê nào hợp phong thủy mang lại tốt lành. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cụ thể cho quý khách. Dựa trên những kiến thức bổ ích của khoa học phong thủy, không phải là mê tín. Người tuổi Ngọ gồm 5 loại là Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Canh Ngọ sinh năm 1990, Mậu Ngọ […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Mộc: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 mệnh Mộc hợp bàn ghế Sofa màu đen, xanh nước biển, xanh dương hoặc sofa màu xanh lá cây, xanh nõn chuối. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Thổ: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh Thổ hợp bàn ghế Sofa màu đỏ, cam, hồng, tím hoặc sofa vàng sẫm, nâu đất. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm […]

Xem thêm