Bán đĩa sứ Bát Tràng hình vuông ảo, men trắng bóng

100.000 

Mô tả

Bán đĩa sứ Bát Tràng hình vuông ảo, men trắng bóng