Bát đĩa sứ mini đựng nước chấm, gia vị viền chỉ vàng

27.000 

Mô tả

Bát đĩa sứ mini đựng nước chấm, gia vị viền chỉ vàng