Bát ô tô sứ Bát Tràng đựng thức ăn họa tiết hoa dây xanh

62.000 

Mô tả

Bát ô tô sứ Bát Tràng đựng thức ăn họa tiết hoa dây xanh