Bình hoa miệng loe gốm sứ sơn mài vẽ tay AmiA BH19

250.000 

Mô tả

Bình hoa miệng loe gốm sứ sơn mài vẽ tay AmiA BH19