Bình hoa sơn mài bộ ba chữ ngã trang trí đẹp

1.450.000 

Mô tả

Bình hoa sơn mài bộ ba chữ ngã trang trí đẹp – Nền trắng, vẽ hoa lộc vừng, thiếu nữ trèo thuyền