Bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ cành thôn quê

1.450.000 

Mô tả

Bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ cành thôn quê Việt Nam

Cao: 60cm

Rộng 34cm