Bình hoa sứ sơn mài trang trí họa tiết cảnh đồng quê

280.000 

Mô tả

Bình hoa sứ sơn mài trang trí họa tiết cảnh đồng quê