Bộ 3 lọ hoa sơn mài dáng đàn tỳ bà vẽ cành phố cổ đẹp

1.250.000 

Mô tả

Bộ 3 lọ hoa sơn mài dáng đàn tỳ bà vẽ cành phố cổ đẹp

Lọ bình hoa sơn mài trang trí nội thất, dáng dàn tỳ bà vẽ cảnh phố cổ