Cụm hoa trà gạo, trà nhí – Hoa giả cắm bình đẹp

24.000 

Mô tả

Cụm hoa trà gạo, trà nhí – Hoa giả cắm bình đẹp

Cành hoa trà nhí cao cấp, dòng hoa giả

Cụm hoa trà gạo màu vàng

Cụm hoa trà nhí màu hồng