Đĩa bày thức ăn sứ hình vuông viền lượn nghệ thuật

225.000 

Mô tả

Đĩa bày thức ăn sứ hình vuông viền lượng nghệ thuật