Đĩa sứ elip bày thức ăn gốm sứ Bát Tràng

87.000 

Mô tả

Đĩa sứ elip bày thức ăn gốm sứ Bát Tràng họa tiết hoa dây xanh