Đĩa sứ trắng hình elip đẹp cho bữa cơm gia đình

225.000 

Mô tả

Đĩa sứ trắng hình elip đẹp cho bữa cơm gia đình