Gốm sứ Trang Trí – Bình hoa sơn mài dải lụa vẽ cành làng quê

1.350.000 

Mô tả

Gốm sứ Trang Trí – Bình hoa sơn mài dải lụa vẽ cành làng quê