Lọ hoa sơn mài dáng vò vẽ hoa lá nghệ thuật

300.000 

Mô tả

Lọ hoa sơn mài dáng vò vẽ hoa lá nghệ thuật