Sofa màu hợp mệnh Kim

Màu sắc ghế Sofa hợp người mệnh Thủy theo phong thủy

Người mệnh Thủy (nước) hợp với ghế sofa các màu như xám, trắng, ghi, kem hay sofa màu đen, xanh nước biển, xanh dương… Mệnh Thủy cũng có những màu kỵ cần tránh khi chọn mua sofa. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn. Các thông tin mang giá trị tham khảo dựa trên kiến thức phong thủy. Quý khách có thể theo hoặc không theo tùy […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Quý Hợi 1983 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Quý Hợi sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Nhâm Tuất sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Giáp Thân sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Ất Dậu 2005 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Ất Dậu sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Đinh Mùi sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Bính Ngọ sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Quý Tỵ 1953 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Quý Tỵ sinh […]

Xem thêm

Chọn Sofa hợp tuổi Nhâm Thìn 1952 mệnh Thủy: màu sắc, hướng kê

Người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 mệnh Thủy hợp bàn ghế Sofa màu xám, trắng, ghi hoặc sofa đen, xanh nước biển, xanh dương. Tuy nhiên cũng có những màu sắc cần kiêng kỵ. Cũng cần lưu ý về hướng kê và kích thước sofa phù hợp phong thủy. Bài viết này chúng tôi xin gợi ý cách chọn Sofa hợp phong thủy cho người tuổi Nhâm Thìn sinh […]

Xem thêm