Đĩa sứ tròn men trắng hoa tiết hoa Mai vàng, đĩa lòng sâu

62.000 

Mô tả

Đĩa sứ tròn men trắng hoa tiết hoa Mai vàng, đĩa lòng sâu