Đĩa vuông ảo gốm sứ Bát Tràng viền chỉ vàng

150.000 

Mô tả

Đĩa vuông ảo gốm sứ Bát Tràng viền chỉ vàng